Huwelijkse voorwaarden

Het huwelijk in gemeenschap van goederen is vanaf 1 januari 2018 niet meer standaard bruiloftsarrangement. Vanaf die datum wordt elke nieuwe echtelijke verbintenis gesloten op huwelijkse voorwaarden.

Wie toch wil trouwen in gemeenschap van goederen moet dit regelen bij de notaris.

Driekwart van het aantal huwelijken wat nu wordt afgesloten  is in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat persoonlijk bezit ook eigendom wordt van de huwelijkspartner.

In de nieuwe regeling wordt de beperkte gemeenschap van goederen de standaard. Dat houdt in dat alleen het vermogen dat de partners tijdens het huwelijk opbouwen gemeenschappelijke eigendom wordt.

Ceremonie op maat