De trouwambtenaar (BABS)

Het was Napoleon die in 1811 bepaalde dat de huwelijksregistratie door de officier van de burgerlijke stand moest plaatsvinden. Hiermee werd ook bepaald dat het burgerlijk huwelijk moest worden losgekoppeld van het kerkelijk huwelijk. Eerst moet er dus voor de wet getrouwd worden en pas daarna mag men de kerkelijke inzegening laten voltrekken.cropped-Ringen22.png

De trouwambtenaar was destijds ook de ambtenaar die aan het loket zat, paspoorten maakte, overlijdensberichten verwerkte, eigenlijk alle zaken die een medewerker van de burgerlijke stand moest doen. Omdat men het kerkelijk huwelijk in die tijd belangrijker vond dan het burgerlijk huwelijk, deed de ambtenaar dit er gewoon bij. Het was dan ook iets wat snel gebeurde zonder toeters en bellen.

De BABS (Bijzonder Ambtenaar Burgerlijke Stand) werkt volstrekt zelfstandig. Voordat iemand een huwelijk mag voltrekken, moet hij pasfoto2als BABS door de gemeenteraad worden benoemd en beëdigd worden door de rechtbank. Bij de beëdiging verklaart de BABS onder ede dat hij de wettelijke voorschriften van de burgerlijke stand zal opvolgen.

In steeds meer gemeenten bestaat de mogelijkheid om een BABS eenmalig een huwelijk te laten voltrekken of een partnerregistratie te laten uitvoeren. De BABS wordt dan voor 1 dag als BABS benoemd.

Concreet betekent dit wanneer jullie mij als BABS willen gaan inhuren, dit bij de aankondiging van het huwelijk kenbaar moet worden gemaakt. De gemeente zorgt ervoor dat ik word benoemden en beëdigd.

 

 

 

Ceremonie op maat